vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Početna Stariji i noviji lokaliteti Turbe
naselje Vikići
 
 
 

 Click for Bihać, Bosnia and Herzegovina Forecast

vrijeme i temperatura u Vikići

turbe

Turbe - spemenik poginulim braniteljima

         

U dvorištu osnovne škole u Vikićima nalazi se turbe - spomenik poginulim braniteljima koji su dali živote braneći Bosnu i Hercegovinu a sa područja su naselja. Ovom prilikom ćemo ih nabrojati kako to stoji na spomeniku i pojedinačno ih se prisjetiti.

Vikić Džemal, Bunić Asim, Mujetić Mirzet, Šarić Fikret, Havić Kemal, Vikić Agan, Bunić Sead, Vikić Jasmin, Delić Emir, Dizdarević Šemsudin, Rekić Hazim, Rekić Asim, Delić Mirsad, Sušić Fikret, Čović Sulejman, Handanović Refik, Mizić Ramo, Handanović Nisvet, Vikić Jusuf, Begić Šukrija, Vikić Hasan, Miskić Ibrahim, Bunić Suad, Kovačević Asim, Sušić Dilvad, Balić Adem, Halkić Nisvet, Gašljević Slavko, Felić Sakib, Sušić Safet, Hašić Sulejman, Kudić Husein, Handanović Asim, Halkić Sead, Rekić Rasim i Sušić Zijad.

O svima njima ćemo zasigurno napisati još ponešto nakon pokretanja ove stranice.

 

nazad

 

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo