vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Početna Starine u naselju Stari objekti
naselje Vikići
 
 
 
 

 Click for Bihać, Bosnia and Herzegovina Forecast

vrijeme i temperatura u Vikići

stari objekti

Stare kuće i sačuvani objekti u naselju Vikići

         

        Kuća je vlasništvo Beganović Idriza iz zaseoka Čavnik gdje se nalazi i ova kuća. Ova kuća je izgrađena oko 1920-te godine a predhodni vlasnik je bio Rosandić Ilija i gotovo je sačuvana u izvornom obliku kako je to rađeno u ta vremena. Pošto je kuća dograđivana uklonjen joj je krov od šindre i stavljena cigla a jedan dio je popunjen šljakom. Ikorišten je nagib terena da je osnova i temelji urađena od kamena kao i podrum kuće a cijela konstrukcija i zidovi od drveta.Krov kuće je rađen na dva platna sa tipičnim izvodom na vrh koji je služio za zračenje i kao odvod dima sa ognjišta.Nije upotrebljiva za stanovanje ali je osnova zadržala izvorni oblik.

               

Ova kuća je vlasništvo Balić Đulage sa Čavnika gdje se i kuća nalazi.Kuću je izgradioVikić Šabana zv. Medašin sa Čavnika. Rađena je oko 1930-te godine u tipičnom stilu bosanske kuće na četiri platna sa kamenom osnovom temelja i podruma a ostali materijal za izgradnju sprata i krovišta je drvo. U izvornom obliku kuća je bila pokrivena šindrom a nakon rekonstrukcije pokrivena je crijepom.U zidove je urađivana šljaka kao izolacioni materijal a ulazni dio zatvorenog tipa sa dihvanom i klozetom u produžetku.Zadržala oblik kao izvorni i nije više u upoterebi za stanovanje.

Na slici je Vikić Šaban zv. Medašin pored kuće u izvornom obliku.

               

Ova kuća je vlasništvo Šarić Fikreta sa Čavnika gdje se kuća i nalazi. Kuću je gradio prvi vlasnik Rosandić Luka 1950-te a kao osnovni materijal je kamen i drvo. Kuća je na dva platna i u izvornom obliku je bila pokrivena šindrom a stjene zidova popunjene kamenom. Na bočnom ulaznom dijelu stepenište je zatvorenog tipa urađeno od drveta a u produžetku klozet. Prostorije na spratu su namjenjene za stanovanje. Kuća je još u upotrebnom stanju.

               

Kuću je gradio Halkić Ibro oko 1938-me godineu zaseoku Halkići gdje se kuća nalazi. Sadašnji vlasnik je Halkić Alija zv. Bekan i kuća još uvijek služi za stanovanje. Izvorni oblik je zadržan i nakon rekonstrukcije kuće kada je kuća dobila i fasadu. Također tipična gradnja na kamenim temeljima i podrumom od kamena koji je nosioc sprata urađenog šljako materijalom. Krovište na četiri platna u izvornom obliku bilo je pokriveno šindrom. Ova je kuća bila jedna od bogatijih kuća u zaseoku Halkići kao i cijelom naselju. Ulazni dio stepeništa zatvorenog tipa urađen je od drveta. Ova kuća je srušena u augustu 2009. godine.

               

Kuća je građena oko 1958-me godine u zaseoku Čavnik a gradio ju je Miskić Mehmed. Kuća je na četiri platna na kamenim temeljima i kamenim podrumom a sprat je urađen od šljako materijala. Izvorni oblik ne odstupa od sadašnjeg ali je krov pokriven sa šindrom zamjenjen ciglom. Ulazni dio kuće je bio u sklopu kuće i to je donekle odstupanje od klasike. Nije u upotrebi za stanovanje.

                                      

Ovu kuću je sagradio Škrgić Selim sa Čavnika oko 1965-te godine a kuća je trenutno napuštena i nije u upotrebnom stanju. Na četiri platna sa prizemljem, odaje oblik manje kuće kako se je to radilo kod manje imućnijih familija. Izvorno je bila pokrivena šindrom a zidovi su popunjeni šljakom a bočno je bio natriveni ulazni dio. U novije vrijeme u ovoj kući je bilo okupljalište mlađih osoba tako da je dobila naziv lokal "kod tri muhe".

 

nazad

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo