vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Početna Organizacije i udruženja Radio klub "Bihać" Bihać
naselje Vikići
 
 
 
 

 

radio klub "Bihać" Bihać

radio klub "bihać" Vikići - bihać

Radio klub "Bihać" Bihać

Ovaj radio klub se nalazi na adresi u Vikići i ima trenutno privremene prostorije za svoje korištenje koje možete obići svakodnevno i u svako vrijeme.

                 Inicijativa za formiranje Radio kluba potekla je krajem 2004.godine i potvrđena je na Osnivačkoj skupštini koja je održana 11.06.2005.godine u Bihaću te je tom prilikom i potvrđena želja većine osnivača da novoformirani klub nosi naziv grada Bihaća zašto je ranije pribavljena suglasnost općinskog Načelnika kako to zakon i nalaže.

                 Cilj ovakve aktivnosti zasigurno nije bio da se poveća broj klubova još jednim negu upravo suprotan a to je da formiranjem novog kluba pokuša okupiti članstvo koje svoje dosadašnje djelovanje nije bilo u mogućnosti pokazati i dokazati kroz vlastito angažovanje u ranijim klubovima iz prostog razloga jer su oni u potpunosti ugašeni ili rade na «infuziju» neuspjevajući ispuniti ni obaveze predviđene novijim zakonskim propisima.

                 Na Osnivačkoj Skupštini pored donošenja neophodnih statutarnih dokumenata i odluka, potvrđen je status osnivačima (17 osnivača radiomatera) te usvojen dugoročni plan aktivnosti za naredni period kao i plan rada i financijski plan za tekuću godinu te su zaduženi pojedinci za formiranje i zaživljavanje pojedinih sekcija.Osnovačkoj skupštini su prisustvovali i radioamateri iz ostalih opština USK kao članovi ili kao gosti kojima smo zahvalni na ukazanom povjerenju i pruženoj podršci.

                 U zakonskom roku pribavljena su sva neophodna dokumenta usklađena sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH, izvršena registracija kod ministarstava te je Radio klub dobio status pravnog lica.

                Radio klub «Bihać» Bihać je nakon registracije održao i hamfet za članove i goste na Vrelu rijeke Klokot (u prilogu slike).

                U suradnji sa kancelarijom i na osnovu našeg zahtijeva izvršena je registracija kod CRA (RAK) tako da je klub dobio zanak T91BIH sa kojim se svi ponose.                

                 Radio klub je već započeo sa ozbiljnijim aktivnostima u skladu sa planom rada koje će biti ispunjene u planiranim rokovima. Urađeno je i nekoliko projekata sa kojima će klub ići prema Ministarstvu obrazovanja i kulture BiH i Općini Bihać i za koje se nadamo da će biti prihvaćeni da bi otpočeli sa planiranom suranjom. Od najbitnijih izdvajamo tri i to organizovanje FM Contesta pod nazivom «FM Bihać 2006» koji bi bio održavan svake godine u okviru T9 Activity Contesta i u suradnji sa općinom Bihać a u okviru obilježavanja Dana grada Bihaća ; drugi projekat je Obuka učenika 7-og i 8-og razreda osnovne i razreda srednjih škola kroz vannastavne aktivnosti u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja i kulture USK a bilo bi obrađevo više tema . Cilj ovoga drugog projekta je prije svega obuka i pridobijanje novih članova kao i formiranje raznih takmičarskih grupa ( za radiogonimetriju, CW i sl.) kojih je nažalost do sada bilo veoma malo posebno sa ovih područja a kao prioritet u radu sa omladinom je njihovo stavljanje u funkciju društva (osjećaj društveno korisnog bića), razvijanje takmičarskog duha i sl.

                 Radio klub je po zaživljavanju odpočeo i više aktivnosti na terenu teko da je repetitor R4 koji nije bio u funkciji dat na opravku te će nakon podešavanja biti vraćen na Veliku Gomilu a ranije korišteni R4 je preinačen u R0 i bit če postavljen u Bihaću. Isto tako formirana je ekipa koja će u vrijeme postavljanja R4 na Veliku Gomilu uporedo raditi na poboljšanju digipitora na istoj lokaciji koji nažalost do ovoga momenta nije servisiran i nije u funkciji.

                 Klub je zbog neposjedovanja stalnih prostorija privremeno smješten na privatnoj lokaciji i od osnivanja ima velikih problema sa financijama ali nadajući se razumjevanju vlasti, privrednih subjekata, privatnih preduzeća i dr.i njihovoj dobroj volji nadamo se da suradnje i priloga neće izostati.

                 Iako je protekao kratak rok od osnivanja, klub i njegov znak T91BIH se već proslavlja osvajajući razna priznanja na takmičenjima u R Hrvatskoj i R Sloveniji zahvaljući upravo njegovim članovima koji su entuzijasti a još i takmičarskog duha tako da im pruža zadovoljstvo boravak u prirodi i učešće u takmičenjima i na taj način su zasigurno bolji ambasadori i predstavnici BiH od mnogih drugih koji se tako zovu.

                 Zbog sve učestalijih slučajeva da veliki broj pojedinaca (lovaca, ribolovaca, privatnih lica, kompanija,..) koristi radioamaterske uređaje i pri tom još radioamaterski frekventni spektar a da za to nemaju ovlaštenja a kamoli licencu o položenoj radioamaterskoj klasi, jedna od glavnih aktivnosti zasigurno će biti uspostavljanje reda u navedenim okvirima naravno uz plansku aktivnost CRA,ARABiH te policijskih i sudskih organa, a ovom prilikom i izvješćujemo da je monotoring vezan za akciju i odpočeo te da će trajati dovoljno dugo dok se pojave ne spriječe i odklone.

                Za potrebe svojih članova kao i ostalih klub je pripremio i dvije skripte koje nose naslove: «Osnove radioamaterizma» kao prva a ista će se koristiti kao priručnik za obuku novih radiooperatora za klase «C» i «E» i «Primjene radiouređaja» kao druga koja je namjenjena za ozbiljniji pristup bavljenja radiomaterizmu i njenih mogućnosti. Obje skripte će svojim štampanjem i distribucijom nadamo se donijeti i određena sredstva koja će biti isključivo usmjerena na klupske aktivnosti. Treća skripta koja je u pripremi donijet će više rješenja pogodnih za radioamatere početnike a vezano za jednostavnije izvedbe KT i UKT antena njihovu izradu i održavanje.

                Završen je i projekat koji će nadamo se biti prihvaćen i od strane Agencije za civilnu zaštitu kako opštine tako i cijelog USK a radi se za pokretanje i stavljanje u funkciju RMZO (radio mreža za opasnost) kaja nadamo se neće biti nikada sprovedena na našim prostorima ali je zaista neophodna a kao primjer ilustrativno se može nabrojati više prirodnih i drugih katastrofa kada su sve veze osim radioamaterske bile van funkcije (katastrofe tipa tcunami i sl) i gdje je u takvim slučajevima radioamaterski pokret zasigurno odigravao ključne uloge. Ovaj projekat neće moći biti realizovan ukoliko nebude razumjevanja kod agencije za civilnu zaštitu i njihovog doprinosa u potrebnoj mjeri i u onom obaveznom dijelu. U slučaju da toga nedođe pokret radioamaterizma nemože nitko ni pominjati kao dio propusta jer ga nema i nepostoji u djelu za koji smo mi članovi kluba odgovorni.

                Isto tako neprekidno je prisutna aktivnost na upisu , obuci i licenciranju novih članova u tekućoj godini sa prioritetima na mlade a planirana prva sveobuhvatna faza bit će realizovana do kraja ove godine dok će aktivnosti biti ponuđene i sprovedene na cijelom području USK gdje za to bude vladao interes. U prvoj polovini 2006. godine završena je obuka za 86 polaznika od kojih je njih 12 pristupilo i položilo ispit za licenciranog operatora «D» klase, a do kraja tekuće godine ova aktivnost će se ponoviti.

                Planirano takmičenje «FM Bihać 2006» održano je 21. maja na V.Gomili (učešće je uzelo veliko broj stanica a logove poslalo njih 43), a svečani dio manifestacije HAMfest na vrelu Klokota 29.jula gdje je prisustvovalo preko stotinu radioamatera iz T9, 9A, S5 i gostiju.

U 2007. god. provedene su tri obuke i isto toliko polaganja za nove radiooeratore kada smo dobili 7 novih mladih radiomatera. Klub je učestvovao gotovo na svim takmičenjima u )a gdje je postigao veoma dobre rezultate. Za ove zasluge u prostorije kluba u periodu od osnivanja stiglo je 15 pehara za osvojena mjesta kao i veliki broj diploma.

Drugo takmičenje "FM Bihać 2007" održano je treće nedjelje u mjesecu maju i to na tri lokacije, V.Gomila, Konjodor i Klekovača i tom prilikom učešće je uzelo veliki broj stanica, licenciranih amatera i klubova a pristiglo je 86 loga. Svečani dio i HAM fest je doržan na izvorištu Klokota.

                Pošto radio klub trenutno posjeduje veoma malo posuđene opreme, ovom prilikom obavještavamo i pozivamo prijatelje i istomišljenike da mogu ukoliko to žele i imaju, pokloniti radioamatersku opremu (radiouređaje, antenski kabel, antene, informatičku opremu, opremu za komunikacije isl.) bez obzira na ispravnost, našem radio klubu i da svojim činom zasigurno doprinesu jačanju kluba te pruže mogućnos daljneg obrazovanja i okupljanja mladih kao i druge opreme a da im je to višak u domovima, za šta ćemo im biti veoma zahvalni.

nazad

 

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo