vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Home Naselje Vikići Firme i preduzeća
naselje Vikići
 
 
 
 

 Click for Bihać, Bosnia and Herzegovina Forecast

vrijeme i temperatura u Vikići

firme i preduzeća

 

Na području naselja trenutno imaju registrovana 10 preduzeća i firmi a to su: prevoz putnika "Kovačevićtrans", samostalni prevoznik "HRM", kaffe "Labamba", trgovina "kiosk kod Kundže", "Poljoprom", trgovina "Afi", kiosk "kod debele", "Timberček", osiguranje lica i objekata "Sekuriti", gostiona "Palma" i stolarija "Mujetić".

Autoprevozništvom su se bavili:

Mujetić Ismail, Kovačević Ramiz, Balić Đulaga, Balić Mesud, Handanović Mirsad zv. Šiljo i Tatarević Osman.

Taksiranjem su se bavili:

Kovačević Sead, Mujetić Meho i Mujetić Ramiz.

Trgovine su bile:

"Žitoprerada Bihać" u kući Rekić Husnije, "ZZ Alija Alijagić" u kući Mujetić Alije, "Krajinakomerc Bihać" u kući Mujetić Ibrahima, "Unakomerc Bihać" u kući Salkić Huseina, "ZZ Alija Alijagić" u svom objektu u Vikići, privatna trgovina vl, Mujetić Amira, privatna trgovina "Braćamerc Salkić" vl. Salkić Asif, privatna trgovina - kiosk vl. Havić Nermin, privatna trgovina vl. Halkić Alija, privatna trgovina vl. Handanović Adil, privatna trgovina "Adi" vl. Ružnić Adil, privatna trgovina vl. Tatrević Osman.

Gostione i biffei su bili:

Privatna gostionica vl. Rekić Husnija, biffe "kod Duge" vl. Tatarević Ramo, gostiona "Zlatni rog" vl. Delić Naza, biffe "Puma" vl. Rekić Meho i biffe "Police" vl. Rekić Meho.

nazad

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo