vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Home Naselje Vikići Novosti
naselje Vikići
 
 
 

 

hvala što ste posjetili Vikiće

novosti iz naselja vikići

Dana 17.01.2009. godine u Vikićima na tradicionalnim amaterskim skokovima održanim na skakoonici Ćakinovci učestvovalo je 35 takmičara sa svih opština USK. Ovom okupljanju prisustvovalo je gotovo 2000 posmatrača koji su uprkos izuzetno hladnom vremenu ostali do završetka takmičenja i samog proglašenja pobjednika. Ovaj događaj popratile su javna glasina i mediji sa cijelog USK i na taj način promovirali ovaj tradicionalni sportski amatreski događaj u Vikićima.

Dana 01.12.2008. godine na više mjesta u i oko naselja Vikići pojavile su se ovakve oznake

koje su postavljene od Geodetskog zavoda. Nažalost nitko nije kontaktirao osobe koje su postavljale oznake da bi tom prilikom saznali tačne informacije o čemu se radi. Naime predpostavlja se da je Geodetski zavod BiH ovakve oznake postavljao zbog utvrđivanja ranijih ključnih obilježja kojih više nema ili kao novi način obilježavanja posredstvom GPS sustava i satelita naravno. Pored oznaka nalazile su se obične trake bijele plastične folije  usmjerene na trije strane od centra u kojem se je nalazila oznaka. Ukoliko netko naiđe na ovakve oznake neka ih nedira jer su od značaja za mjerenja a i njihovo pomjeranje ili uništavanje podliježe zakonsim sankcijama.

Dana 25.11.2008. godine završena je prva faza radova na putu Balići - Halkići. U ovom periodu izvođeni su radovi na proširenju postojećeg puta po predviđenoj trasi, njegovo proširenje, iskop i stavljanje tampona i nasipa te rješavanje svih propusta kao i odvoda svih voda na i pored puta. Sve radove je izvodilo preduzeće "Krajina-putevi" Bihać. Mještani su zadovoljni sa radovima koji su izvedeni u ovoj prvoj fazi.

                           

Na proljeće se očekuje nastavak započetih radova i završetak istih sa polaganjem asvalta cijelom predviđenom dužinom kao i postavljanje ivičnjaka.

LD „VB Srna“ Bihać – Vrsta

                        Broj: 187/08

                       Bihać dana: 10.11.2008. god.

Predmet: Saopštenje za javnost

                  U nedjelju 09.11.2008.godine održana je Vanredna Skupština LD „VB Srna“ Bihać – Vrsta na kojoj je razmatrana Odluka Skupštine USK o osnivanju lovišta u općini Bihać i stim u vezi a imajući u vidu sveokupnu problematiku lovstva u općini Bihać, Skupština LD „VB Srna“ je  jednoglasno donijelo odluku o prihvatanju inicijative za osnivanje jedinstvenog LD u općini Bihać kojeg bi bili osnivači tri postojeća LD, a u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH i Zakonom o lovstvu BiH.

                   Ovom prilikom javnost, lovce i sve vladajuće strukture na općini Bihać i USK obavještavamo, da lovci LD „VB Srna“ nisu nikakvi kočničari za formiranje jedinstvenog lovačkog društva, naprotiv ovom Odlukom su potvrdili da su za zajedničko rješavanje sveukupne problematike lovstva na općini Bihać i da su dosljedni u poštivanju Odluke o zabrani lova do rješavanja ovoga za nas sve lovce gorućeg problema.

                   Isto tako, pozivamo lovce iz ULO „Tetrijeb“ i ULO „Ljutoč“ da podrže ovu našu Odluku Skupštine o osnivanju jedinstvenog LD na općini Bihać te da u skladu sa njihovim pravima i važećim zakonskim i normativnim aktima učine isto i da konačno pristupimo potpisivanju sporazuma o osnivanju jednog, zajedničkog, novog LD u općini Bihać kako bi na taj način bila ispoštovana volja svih lovaca na općini Bihać i konačno bilo riješeno pitanje lovstva na općini u čemu ih podržavamo u potpunosti.

                   Za realizaciju usvojene Odluke Skupštine LD „VB Srna“ Bihać – Vrsta je imenovano koordinaciono tijelo kojeg čine predsjednik Osman Tatarević i dopredsjednik Ramo Mujkić.

                                                                            LD „VB Srna“ Bihać –Vrsta                                                             

                                                                             Predsjednik Skupštine i UO

                                                                                 Osman Tatarević s.r.

24.10.2008. godine na centralnom mezarju kod džamije u Vikići ukopana je Bećirspahić - Ćirić Rajfa koja je umrla nakon bolesti u 58-oj godini života. Na dženazi je bio prisutan veliki broj rodbine, mještana i članova familija iz Ripča i Vikića. Iza rahmetli Rajfe ostali su sin Suad i ćerke Aida i Fikreta.

                       

                       

13.10.2008. godine na lokalnom mezarju Hrust ukupan je Nurija zv. Zid Sušić sin Huseina koji je umro nakon kraće bolesti u 71-voj godini života. Prilikom obavljanja dženaze prisutno je bilo veliki broj rodbine i mještana kao i članova uže i šire porodice. Iza rahmetlije ostali su žena Đulse, sinovi Asim, Rasim, Nazif, Kasim, Jasmin, Ramo, Sejad.

                        

                        

          

nazad

 

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo