vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Početna Stariji i noviji lokaliteti Lovačka kuća "Čerkezovac"
naselje Vikići
 
 
 

 

hvala što ste posjetili VikićE

lovačka kuća "čerkezovac"

Lovačka kuća „Čerkezovac“ na Bugaru

                 

 

Objekat lovačke kuće za potrebe prvenstveno lovaca iz grupe Vikići započet je i izgrađen 2006-te godine a 2007-me urađeni su i prateći objekti tipa otvorene nastrešnice i pecara. Učešće u gradnji i finaciranju uzeli su isključivo sami lovci i za tu namjenu je prikupljeno i utrošeno oko 20.000 KM i veliki broj sati dobrovoljnog rada. Sada je to objekat na veoma atraktivnom lokalitetu u stogodišnjim stablima lipe sa mogućnošću pristupa luksuznim vozilom. Objekat je namjenjen za prihvat i smještaj samih lovaca i njihovih gostiju i za tu namjenu su i uređene prostorije. Svi objekti se veoma dobro uklapaju i ne narušavaju sam izgled okoliša. Za potpuno uređenje preostaje još izgradnja ograde oko objekata te protivpožarnog pojasa. Objekti lovačke kuće su udaljeni 5 km od naselja Vikići i povezani su makadamskim putem za pravac Bugar odvojak Čerkezovac i mogu poslužiti kao atraktivno turističko i izletničko mjesto uz predhodnu suglasnost samih lovaca.

 

nazad

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo