vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Home Naselje Vikići Historija BiH
naselje Vikići
 
 
 
 

 

hvala što ste posjetili Vikiće

historija bosne i hercegovine

 

Mapa Bosne i Hercegovine

Karta Bosne i Hercegovine prije 1000-te godine

HISTORIJA - POVIJEST BOSNE I HERCEGOVINE

Bogata istorija Bosne i Hercegovine pokazuje
jedinstvenost države kojoj četiri religije (Judaizam,
Katolicizam , Pravoslavlje i Islam ) svaka ponaosob,
daju svoj doprinos u izgradnji specifične civilizacije.
Medjusobni utjecaj i jedinstvo različitih kulturnih i
prirodnih vrijednost na relativno malom prostoru
rezultirali su time da je Bosna i Hercegovina uvjek
imala svoj specifičan politički, kulturni ekonomski
subjektivitet kroz istoriju. Država Bosna prvi put se
pojavljuje u X stoljeću prostiruci se u tom periodu od
rijeke Drine na istoku pa sve do Jadranskog mora.

Karta Bosne i Hercegovine 1000 god

Tokom
ranog srednjeg vijeka Bosna je bila na udaru Vizantije,
Mađarske i susjednih drzava Hrvatske i Srbije koje su
pokušavale na njen račun da vrše proširivanje i svoj
politički i religijski utjecaj.

Karta Bosne i Hercegovine 1100 god

Za vrijeme vladavine
Kulina Bana (1180-1204), Bosna je bila nezavisna
međunarodno priznata država. U to vrijeme njeni susjedi
pokušavaju da unište Bosansku crkvu (Bogumile), nastalu
na razmedju izmedju Katolicizma i Pravoslavlja. Bosanska
crkva dala je svoj doprinos u razvoju specifičnog
duhovnog ambijenta u Bosni tokom tri stoljeća u kojima
je Bogumilstvo predstavljalo dominantnu religiju u
Bosni.

Karta Bosne i Hercegovine 1200 god

Tokom XII stoljeća Bosanska država je bila izgrađena na
parlamentarnom principu sa specifičnim političkim i
vjerskim odnosima.

Karta Bosne i Hercegovine 1300 god

Sa krunisanjem Kralja Tvrtka I
(1377), Bosna postaje kraljevina, a također za vrijeme
njegove vladavine (1353-1391) Bosna dostiže i svoju
maksimalnu površinu rasprostirući se od rijeke Save na
sjeveru pa sve do otoka Korčule i Hvara, te od Zrmanje i
Knina na zapadu do Sjenice i Lima.

Karta Bosne i Hercegovine 1400 god

Vladajuća dinastija u
srednjovjekovnoj Bosanskoj državi bili su Kotromanići.
PERIOD OTOMANSKE VLADAVINE: XV stoljeće obilježava
dolazak Otomanske imperije na prostore država Balkana pa
time i Bosne. Bosna potpada pod Tursku vlast 1463.
godine, kada je Sultan Mehmed Osvajač osvojio grad
Bobovac i time prekinuo vladavinu dinastije Kotromanića.
Turci su na prostoru Bosne uspostavili "Bosanski
Sandžak".

Karta Bosne i Hercegovine 1500 god

Od 1580. godine u Bosni je uspostavljen
Pašaluk kao forma teritorijalne i političke organizacije
unutar Otomanske imperije. Dolazak Turaka sa sobom je
donio mnoge promijene u bosanskom društvu. Veliki dio
Bošnjaka prelazi na Islam, izgradjuju se novi gradovi u
orijentalnom stilu, dolazi do promijena i u ekonomskoj
organizaciji društva. Bošnjaci učestvuju u ratovima koje
je Otomanska imperija vodi na teritoriji zapadnog
Balkana i centralne Evrope.

Karta Bosne i Hercegovine 1600 god

Nakon velikog Bečkog rata
(1683-1699) i neuspjeha Otomanske vojske da zauzme ovaj
grad, Bosna postaje zapadna provincija Otomanske
imperije.

Karta Bosne i Hercegovine 1700 god

Karlovačkim mirovnim ugovorom (1699.)
potvrđene su istorijske granice Bosne na sjeveru,
zapadu i jugu.

Karta Bosne i Hercegovine 1800 god

Tokom XVIII i u prvoj polovini XIX
stoljeća Bosanci vode odbrambene ratove protiv Austrije
i Venecije, u isto vrijeme zahtijevaju autonoman status
u okviru Otomanske imperije. Javljalo se više pobuna
protiv turske vlasti kao sto je pokret Husein-kapetana
Gradašćevića (1831-32), koji je konačno ugušen vojnom
intervencijom Omer-paše Latasa. Taj poraz bosanskih
begova imat ce duboke historijske konsekvence. Reforme
koje su sprovođene 1860 godine daju Bosni izvjestan
stepen autonomije.

Karta Bosne i Hercegovine 1900 god

PERIOD AUSTRO- UGARSKE: Nakon pobune kršćana 1875.-78. i
velike "Istočne krize" Berlinski kongres (1878.) daje
mandat Austro-Ugarskoj monarhiji da okupira Bosnu. I
pored velikog otpora stanovništva, uglavnom od strane
Bošnjaka, Austro-Ugarska uspijeva da uspostavi svoju
vlast u Bosni, ostavljajuci zemlju kao "Corpus
separatum" u okviru svojih istorijskih granica. 1908.
godine Austro-Ugarska je izvršila aneksiju Bosne, čime
Bosna i zvanično postaje dio Austro-Ugarske monarhije. U
Bosni je uspostavljen Parlament 1910. god. koji je
uključivao predstavnike sva tri naroda u Bosni. Period
vladavine Austro-Ugrarska također donosi velike
ekonomske i kulturne promjene.
Krajem prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina biva
izdvojena iz sastava Habsburške monarhije od strane
njenog Nacionalnog Parlamenta i zajedno sa Hrvatskom,
Slovenijom i Srbijom ulazi u sastav novostvorene
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

IZMEDJU DVA SVJETSKA RATA: Na osnovu Vidovdanskog ustava
Bosna je zadržala svoju cjelovitost unutar Kraljevine
SHS sve do obaranja ovog ustava 1929. god. Nakon toga
teritorija Bosne je podjeljena na četiri dijela. 1939.
godine po sporazumu Cvetković-Maček jedan dio teritorije
BiH je uključen u sastav banovine Hrvatske.

DRUGI SVJETSKI RAT: Nakon raspada Jugoslavije (1941.),
Bosna i Hercegovina podpada pod vlast NDH (Nezavisne
Države Hrvatske) na demarkacionoj liniji između
italijanske i njemačke okupacione zone. Tokom II
svjetskog rata u BiH se javlja jak antifašistički
pokret. U novembru 1943., Zemaljsko Antifašističko
Vijeće Narodnog Oslobodjena BiH (ZAVNOBIH) je donijelo
odluku kojom se potvrđuju granice BiH. Prema odlukama
sa prvog zasjedanja ZAVNOBIH -a, BiH je kao nedjeljiva
cijelina, ravnopravnih naroda i građana koji u njoj
žive. U Jugoslovenskoj federaciji, Bosna i Hercegovina
je bila jedina republika koja je bila definirana na
osnovu svog istorijskog postojanja (za razliku od drugih
koje su predstavljale uglavnom novouspostavljene
nacionalne zajednice.

Karta Bosne i Hercegovine 2000 god

SUVERENITET: U procesu dezintegracije Jugoslavije, nakon
višestranackih izbora 1990. godine i nakon građanskog
referenduma (provedenog od 28. februara do 1. marta
1992) Bosna i Hercegovina je proglasila svoju neovisnost
u svojim istorijskim i međunarodno priznatim granicama.
Na osnovu rezolucije broj 755 Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih Nacija 20 maja 1992. godine Bosna i
Hercegovina je i medjunarodno priznata kao nezavisna
država.

 

 

 

 

 

 

 

STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE PO POPISIMA

 

 

 

Godina

Površina

Stanovništvo

Broj

Stanovnici na

popisa

km2

Ukupno

Muškarci

Žene

domaćinstava

1 km2

 

1879

51246

1158440

607789

550651

22,6

1885

51246

1336091

705025

631066

226699

26,1

1895

51246

1568092

828190

739902

257493

30,6

1910

51200

1898044

994852

903192

310339

37,1

1921

51200

1890440

966209

924231

36,9

1931

51564

2323555

1185040

1138515

398238

45,1

1948

51189

2564308

1236932

1327376

498116

50,1

1953

51221

2847459

1385559

1461900

565212

55,6

1961

51197

3277948

1599665

1678283

706107

64,0

1971

51197

3746111

1834600

1911511

848545

73,2

1981

51197

4124256

2050913

2073343

1030689

80,6

1991

51197

4377033

2183795

2193238

1207098

85,5