vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Početna Stariji i noviji lokaliteti Gater Bugar
naselje Vikići
 
 
 
 

 Click for Bihać, Bosnia and Herzegovina Forecast

vrijeme i temperatura u Vikići

gater bugar

                                                 Gatar "Bugar"

Gatar je formiran 2003. godine najvećom zaslugom Gašljević Ivice te grupe lovaca iz Male Peći koja mu je pomogla oko uređenja gatera. Zauzima površinu oko pet duluma i smješten je iza porodične kuće Gašljevića gledano u pravcu sjevera na privatnom dijelu parcele. U ovome gataru vrši se trening i obuka pasa kao i smotre i utakmice lovačkih pasa u radu na divlju svinju. Pored prostora za obuku i takmičenje lovačkih pasa izgrađen je prostor za smještaj rasplodnih krmača otvorenog i natkrivenog tipa. Gater je dobro uklopljen u okolne šumarke i veoma dobro posjećen. Svu brigu oko gatera vodi lovac Gašljević Ivica.

nazad

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo