vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Početna Stariji i noviji lokaliteti Dom radioamatera
naselje Vikići
 
Naše adrese

Mjesna zajednica Vikići
Predsjednik savjeta MZ Vikići
Gosp.Dr.Mr.Pr.
tel. 037/ 391-000
E-mail: mz@vikići.tk

Ured Vikići
          Prostorije mjesnog ureda            VIKIĆI, BiH - 77101 BIHAĆ
tel. 037/391-000
fax. 037/391-000
E-mail: mjesni_ured@vikići.tk
 

 

 Click for Bihać, Bosnia and Herzegovina Forecast

vrijeme i temperatura u Vikići

dom radioamtera

Dom radioamatera

Od ideje do realizacije bilo kojeg projekta a posebno od društveno korisnog značaja veoma je trnovit put. Može se samo reći da je ova ideja prihvaćena i da se na njoj i dalje radi već drugu godinu. U fazi je izrada i prikupljanje neophodne dokumentacije za ovaj projekat te rješavanje imovinskih odnosa. Po završetku ove prve faze ako njena realizacija bude uspješna i obezbjedi se neophodna dokumentacija pristupit će se drugoj fazi realizacije ovoga projekta a to bi bilo uređenje pristupne komunikacije i terena za grdanju. Pošto je cijeli projekat u nezavidnom položaju detalje neću ni iznosti do rješavanje prvog dijela kako sam naveo.

Ovaj objekat Doma radioamatera bio bi izgrađen u naselju i imao bi višestruku namjenu o čemu ću nadam se uskoro pisati detaljnije kao i o detaljima koji su predviđeni samim projektom.

          

Trodimenzionalni izgled idejnog rješenja doma radioamatera

          

Izvod iz urbanističkog plana sa mjestom predviđenim za gradnju objekta

 

nazad

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo