vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Početna Džemat Vikići Aktivnosti džemata
naselje Vikići
 
 
 
 

 

hvala što ste posjetili Vikiće

aktivnosti džemata

 

AKTIVNI RADOVI DŽEMATA VIKIĆI U PERIODU

1999--2008

 

SADRŽAJ:

 

Početkom agresije na Državu Bosnu i Hercegovinu prestale su i aktivnosti Džematskog odbora Džemata Vikići , osim  organiziranje dženaze  što je i bila dužnost mjesnog imama Kemala Efendije Fatkića.

 

A prestankom agresije na Državu Bosnu i Hercegovinu i mještani odnosno Džematlije počinju sa aktivnostima oko ponovne organizacije Džemata u Vikićima.

I tako 24. 01.1999.god. izabiru džematski odbor  i to :

1.Handanović Fadil –mutevelija, Dželilović Velija-blagajnik, Keškić Rasim , Sušić Osman,Rekić Šaban, Škrgić Hasan, Kudić Mujo-kao članovi Džematskog odbora Džemata Vikići.

 

Tako da smo se u početku bavili uvezivanjem džemata po domaćinstvima a imali smo u 1999. god. imali oko 250 usuljivi kuća, uporedu sa ovom navedenom aktivnisti Džematski odbor se bavi i popravcima Džamije i Džematske kuće, kao što znamo da je agresor grenatiranjem nanio znatne štete na Džamiji i Džematskoj kući.

 

AKTIVNOSTI:

 

U 2002. god. bavili smo se sitnim radovima na Džamiji i Džemaskoj kući a u 2002. god. smo se odlućili na malo veću aktivnos  pa smo uradili podno grijanje u Džamiji posao smo ugovorili sa firmom :Fiko- Trem D.O.O u vrjednosti :13030km, valja napomeniti da cjelokupni iznos je obezbedžen lićnim ućešćem mještana Džemata.

 

Aktivnosti smo nastavili i dalje pa je tako Meho Rekić donirao iz vlastiti sredstava kamen za stubište i ulaz Džamije ,te police u Džamiji vrijednost ovi radova oko: 10.000km.

 

22.04.2006.god. dogovorili smo da se odradi unutrašnjost Džamije  za ugovorenu cijenu :od 700km, radove je izvodio Bunić Eniz, te matrijal Džemata u vrjednosti 966km tako da smo za tu aktivnost  ukupno utrošili :1666km i ova srestva su obezbjedžena  vlastvitim agažovanjem mještana Džemata.

 

20.08.2006 god odlučili smo da se u potpunosti izvršiti rekonstrukciju krova Džamije sav posao smo ugovorili sa firmom  :D.O. O ESMIR Šturlić 513 Cazin za dogoverenu cijenu od :8300km ,valja napomeniti da je kod ove investicije opština ućestvovala sa donacijom od  :5000km a 3300km  vlastitim ućešćem Džematlija  Vikići.

 

27 .04.2007god pristupili smo sanaciji krova Džematske kuću posao smo ugovorili sa mještaninom Enizom Bunićem za ugovorenu cjenu od:1000km stim da smo matrijal kupovali sami i tu smo utrošili :2468km tako da je ukupni iznos :3468km ukupni znos obezbjedžen ućešćem Džematlija Vikića.

 

08.07.2007god smo pristupili renoviranju jednog dijela unutrašnjosti Džematske kuće i ovaj poso smo ugovorili sa mještaninom Enizom Bunićem uz ugovorenu cijenu od :600km stim da smo matrijal kupovali sami i tu smo utrošili :1881km tako da je i ova aktivnost koštala:2481km,sredstva obezbjedili Džematlije Vikića.

 

17.10. 2007 god dogovorili smo se da idemo na mijenjane dotrajale stolarije na Džamiji tom prilikom smo angažirali firmu OPTIMA-KOMERC vlasnik Sajo Halkić iz Vikića za ugovorenu cjenu od :10.363.99km valja napomenuti da smo :5000km dobili kao donaciju od opštine Bihsać a preostali :5.363.99km obezbjedili  učešćem mještana Vikića.

 

23.05.2008 god sa firmom SANĆO ugovorili smo ugradnju rigips ploća na plafon Džamije za ugovorenu cijenu od:3300km ,a za isti dan smo ugovorili  izvodženje fasadski radova na Damiji sa mještaninom Enizom Bunićem za ugovorenu cijenu od :2150km a matrijal za izvodženje fasadski radova kupovali smo sami i tu smo utrošili:4769km, tako da smo utrošili ukupno:10219km,od ovog iznosa :10.000.00km donirana iz budžeta opštine Bihać za kaledarsku 2008god,a ostak od :219km obezbjedžena ućešćem mjećtana Vikića, Treba napomenuti ko  ovih fasadski radova da je Omer Sušić donirao police u vrjednosti :1000km.

 

Veoma važna napomena :OVO SU SAMO KRUPNIJI RADOVI A UPOREDO SA OVIM RADOVIMA BILO JE I SIJASET DRUGI KOJE U OVOM TEKSTU NISMO NAVELI I SVI RADOVI SU PREDHODNO DAVATI NA TENDER DA BI SE PRONAŠAO NAJBOLJI I NAJPOVOLJNIJI IZVODŽAĆ RADOVA.

 

A u ovom tekstu je dobro i potrebno navesti i neke vjerske aktivnosti koje se održavaju u Džematu Vikići.

Pa tako od 2004.god. do 2008.god. hatme je položilo 22 djece tom prilikom je uvjek uprilićena svećanost u Džematu Vikići.

 

Isto tako za Ramazan klanjaju se teravih namazi slušaju Mukubele uče Mevludi obilježavaju se značajni datumi u islamu, održava se vjerska pouka za mlade kako u Ramazanu tako i poslije preko cijele godine.

I to uz nesebićno zalaganje Kemala Efendije Fatkića.

 

Još da napomenemo da Džemat Vikići sa 13.06.2008god broji 271 domaćinstvo.

 

U gore navedenom tekstu sam naveo članove Džemaskog odbora koji Alahovom voljom nisu više među nama nek im Alah dragi podari Dženet .

A živima nagradu na ovom i budućem svijetu za cjelukupan rad  oko Džamije i Džematke kuće."AMIN"

 

Nadam se da ćemo i u budućem radu uz Božiju pomoć imati ljepu suradnju makzuz Selam svim Džematlijama Džemata Vikići ,ESELAMU  ALEJKUM. 

 

nazad

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo